logo

Søk

Første embedskollegie

Foran fra venstre: Storrep Per Johan Myhre, Eks OM Hans Jacob Jacobsen, OM Rolf Gunnar Brun, UM Per Danielsen.

Bak fra venstre: Skm Roar Henning Grønhella, Sekr Sverre Erik Østbøll, CM Tor Erik Hagen

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern