logo

Søk

Velkommen til Loge Nr 51 Folden

Her finner du informasjon om vår loge og får et litet innblikk i våre gjøremål. Vi har
våre møter i "LOSJEGÅRDEN", (i Dronningensgt. 27) den 1. og 3. torsdag hver
måned, med unntak av juni - august. Ta kontakt om det er noe du lurer på.

Overmester og kollegiet
ønsker brødrene vel møtt
til Embedsmannsinstallasjon 5. September.

                                         Overmester Petter Hagmann

Snarvei:

Følg med på fanen "Info. / Nytt"

https://https://www.facebook.com/groups/205899487007880/

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern