logo

Søk

Odd Fellowhuset: Horten

Logegården AS
Nordre Enggt. 7
3187 Horten

Utleie av lokaler:

Tlf: 918 38 498
e-post: logegaarden@logegaarden.no
***********

Klikk her for å komme tilbake til oversikten over husene.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern