logo

Søk

Odd Fellowhuset: Sandefjord

Odd Fellowhuset Sandefjord:
Stockflethsgt. 22,
3210 Sandefjord.
Tlf. 33 46 36 72.
---------------------------------
Styreleder
Kjell A. Olsen
E-post: post@kjellmester.no 
Mob.: 924 50 777Utleie selskapslokaler:
Restauratør: Ole Anders Liverød
Epost: ole@atlanticselskap.net
Tlf.      33 42 87 77

--------------------------------------

Klikk her for å komme tilbake til oversikten over husene.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no