logo

Søk

Odd Fellowhuset: Sauda

Kyrkjegata 24
Postboks 5
4201 Sauda
***********
Utleie av selskapslokaler:
Ingunn Haraldsen
Mobil: 986 11 963

 

Klikk her for å komme tilbake til oversikten over husene.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern
Ordenskanselliet har stengt i perioden 20.12.18 til 02.01.19
Odd Fellow Utstyr har stengt i perioden 20.12.18 til 07.01.19