logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 60 Hans Egede, Harstad

                    Våren 2019

 Bror Overmester og embedskollegiet
           ønsker alle brødre en god
            logesesong våren 2019
               Med broderlig hilsen i
    Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

          Arne Jenning Heggelund
                        OM

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern