Høsten 2021-Våren 2022

 

Kjære brødre,

Etter en lang pause p g a Covid-19

ønsker jeg og mitt embedskollegium alle brødre velkommen til møtene våre.

De avholdes  2. og 4. onsdag hver måned kl 19:00.

Møt så ofte du kan !

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Geir Kolstad

OM

 

NBNBNB Møtene kanselleres for resten av året 2021:

Sekretær:  
Herold
: