Høsten 2021

 

Kjære brødre,

Etter en lang pause p g a Covid-19

ønsker jeg og mitt embedskollegium alle brødre velkommen til møtene våre.

De avholdes  2. og 4. onsdag hver måned kl 19:00.

Møt så ofte du kan !

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

Geir Kolstad

OM