I 1998 fikk Odd Fellow Ordenen i Alta igjen sitt Ordenshus med innvielse av det nybygde Odd Fellow-huset --  beliggende under Komsa --  på toppen av Buktabakken. 


Tidligere hadde loge Svanen et leieforhold til Frimurerlogen. Vi leide en periode etter innvielsen i 1979 et logelokale i den gamle Nielsengården i Bossekop.Det fungerte godt, men krevde at logen ble satt opp og tatt ned før og etter hvert møte.

Etter en tid der kjøpte logene en gammel fjøs på Fogdebakken.

Stor dugnadsinnsats førte til gode, om enn små lokaler. Etter noen tid der solgte vi noe motvillig dette logebygget, og bygget nytt på slutten av 1990-tallet. Stadig ved hjelp av en utrolig stor og samlende dugnadsinnsats.