Høsten 2019

Kjære brødre,

Overmester og embedskollegiet ønsker brødre velkommen til 
høstens  møter, som nå er flyttet til  1. og 3. torsdag hver måned.

Møt så ofte du kan !

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Geir Kolstad
 (OM)

20.10.1979
102