Loge Svanen er en Odd Fellow-loge i Alta, og er en del av den nasjonale og internasjonale Odd Fellow Ordenen.

Odd Fellow Ordenen er alltid glad for å få nye medlemmer. I loge Svanen arbeider vi aktivt for å øke medlemstallet, og vi ønsker å gi deg som en mulig ny bror så mye informasjon som mulig, noe du kan lese om på våre åpne nettsider her.

Hva innebærer det å bli en Odd Fellow-bror, som vi kaller oss?

Her vil du finne en generell orientering om hva Odd Fellow Ordenen er, hva den står for, dens historie, hvordan du kan bli medlem i vår Orden, og mye mer.

I Alta ble Ordenens første loge  stiftet den 20. oktober 1979;  av charterbrødre fra loge 70 Kvitbjørn i Hammerfest.


Først leide vi lokaler hos Frimurerlogen som holdt til i den gamle Nielsen-gården i Bossekop. Trivelige lokaler, men krevde innsats med ommøblering foran og etter hvert eneste møte.

Etter en tid der kjøpte derfor logene et gammelt fjøs på Fogdebakken i Bossekop; ved siden av det som nå er Thon Hotel.Stor dugnadsinnsats førte til gode, om enn små lokaler. 

Etter noen tid der solgte vi noe motvillig dette logebygget, og bygget nytt på slutten av 1990-tallet. Stadig ved hjelp av en utrolig stor og samlende dugnadsinnsats.

I 1998 fikk Odd Fellow Ordenen i Alta igjen sitt Ordenshus med innvielsen av det nybygde Odd Fellow-huset --  beliggende under Komsa --  på toppen av Buktabakken.