Leiråret 2021

Hovedmatriarken og embedskollegiet i Rebekkaleir nr 22 Viljen

ønsker alle matriarker vel møtt til vårens leirslagninger

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Janne Magelssen
HM