logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson

Loge nr. 62 Håkon Håkonsson har sine møter i Ordenshuset, Villa Nore: Torggt. 19, 1850 Mysen. annenhver torsdag i månedene aug. - juni.

Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et riktig godt logeår.

  Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Knut Arne Bodal
OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern