Våren 2020

 

Bror overmester, med sitt embedskollegium, ønsker

alle hjertelig velkommen på våre møter.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bengt Hansen

Overmester