Logeåret 2020

Bror overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Reidar Larsen
OM

19. mars 2020 - Alle møter avlyst inntil videre

I tråd med pålegg fra Storlogen er alle møter som innebærer fysisk nærvær avlyst inntil annen beskjed blir gitt fra kollegiet. Dette gjelder logemøter, seniortreff, møter i nemnder og Nordisk treff. De av logens nemnder som være virksomme henstilles til å løse dette via telefon eller elektroniske alternativer.

Sammen skal vi ri av denne stormen og komme styrket tilbake!

Jan-Petter Jensen, Herold for 34 Fredriksten