Leir 15 Finnmark favner de fem Odd Fellow logene i Finnmark, nemlig

Loge 43 Nordlys i Honningsvåg
Loge 55 Varanger i Kirkenes
Loge 70 Kvitbjørn i Hammerfest
Loge 102 Svanen i Alta
Loge 105 Østhav i Vadsø.

 

Leiren ble instituert 29.10.1982 av daværende Stor Sire Erik Evjen. Leirens chartermedlemmer var Rolf Bjørnå, Lorentz A. Roksvaag, Roald Andreassen, Fredrik Wikstrand og Rolf W. Olsen.

Store avstander mellom logene og derved leirens medlemmer gir spesielle utfordringer for leirdriften. Vår leir er det vi kaller en vandreleir. Leiren har sitt sete i fire år på ett sted, for så å flytte til neste sted. Det rulleres mellom 4 år i Honningsvåg,4 år i Hammerfest og Alta i fellesskap og 4 år i Kirkenes og Vadsø i fellesskap.

Når leiren har sete eksempelvis i Hammerfest og Alta er det patriarker som kommer fra logene på disse stedene som innehar alle embeter.

Leiren gjennomfører sine månedlige møter ved sitt hovedsete. Dette er i all hovedsak kun arbeidsmøter.Opptak, befordring og opphøyelse finner sted på leirslagninger som arrangeres ca 2 – 3 ganger pr år. Disse arrangeres da i løpet av en helg med opphøyelse til Den Kongelige Purpurgrad på fredag kveld, befordring til Den Gylne Leveregels grad på lørdag formiddag og opptak i Patriarkgraden på lørdag kveld. Disse leirslagningene forsøkes arrangeres rundt om i leirens virkeområde uavhengig av hvor setet ligger.Dersom setet f.eks. er i Hammerfest/Alta og leirslagningen arrangeres i Vadsø så vil et utvalg av leirens embetsmenn reise til Vadsø, mens patriarkene i Vadsø og Kirkenes må stille med stedfortredere for de fleste utnevnte (helst vakter) og noen av de valgte embetsmenn.

 

Leriforeninger

På de stedene der leiren ikke har sete er det leirforeninger. Leirforeningene arbeider i all hovedsak på samme måte som leiren, men har noe færre embetsmenn og kan ikke gjennomføre opptak, befordring eller opphøyelse.

Leirforeningenes opprinnelige formål er at de skal

«samle patriarkene fra de tilsluttende loger for å forberede dannelse av ny leir», og «tilrettelegge for sete for leiren der hvor områdets leir er en vandreleir».

Leirforeningene skal således bistå med  og forberede embetsmenn og andre aktører til  embeder i  forbindelse med leirslagninger.

Pga avstandene i distriktet, og økonomi,  får logene besøk av leiren annet hvert år. Så lenge patriarkene er aktiv i leirforeningene, holder de seg oppdatert og familiær med leirens arbeidsritualer.