logo

Søk

Ordensledelse

Ordenens øverste leder, som kan være kvinne eller mann, bærer tittelen Stor Sire. De øvrige embedsmenns titler er Søster Deputert Stor Sire, Bror Deputert Stor Sire, Søster Stor Sekretær, Bror Stor Sekretær, Søster Stor Skattmester og Bror Stor Skattmester. Disse utgjør ledelsen av Den Norske Storloge.

Ordenens hovedkontor/kanselli har tilhold i Odd Fellow-gården, Stortingsgt. 28 i Oslo.

Den Norske Storloge/Ordenskanselliets adresse er:
Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.).
Stortingsgt. 28
0161 OSLO
Telefon: 22 83 92 40
E-post: odd.fellow@oddfellow.no

Diverse e-post adresser til Ordenskanselliet:
of.utstyr@oddfellow.no
torill.solli@oddfellow.no
kjell.bakken@oddfellow.no
morten.buan@oddfellow.no
helle.aandahl@oddfellow.no

I inneværende Storlogeperiode (2018 – 2022) består Ordensledelsen av følgende personer:Stor Sire
Morten Buan
Eckersbergs gt. 27
0266 Oslo
Tlf: Arb. 22 83 92 48
Priv. 22 44 48 58
Mobil: 41 40 41 06
E-post: storsire(a)oddfellow.no
 


Deputert Stor Sire
Selle Marie Horntvedt
Gabriel Scotts vei 20
4631 Kristiansand
Tlf.:
Mobil: 91 55 27 80
E-post: strdepss(a)oddfellow.no
 


Deputert Stor Sire
Geir Småvik
Dyre Halses gate 18
7042 Trondheim
Tlf.:
Mobil: 90 74 45 22
E-post: brdepss(a)oddfellow.no
 


Stor Sekretær
Renèe B. Backer
Holmenkollveien 2 B
0376 Oslo
Tlf.: 67 14 40 35
Mobil: 98 10 04 15
E-post: strstorsekr(a)oddfellow.no
 


Stor Sekretær
Jon Erik Holm
Postboks 3
1650 Sellebakk
Tlf.:
Mobil: 91 32 75 64
E-post: brstorsekr(a)oddfellow.no
 


Stor Skattmester
Vivi Skyrud Uhre
Gen. Fleischers gt. 46 E
9405 Harstad
Tlf.:
Mobil: 95 74 92 02
E-post:
strstorskm(a)oddfellow.no
 


Stor Skattmester
Paal Østmoe
Øvre Ullern Terrasse 65
0380 Oslo
Tlf.: 
Mobil: 90 03 11 19
E-post:
brstorskm(a)oddfellow.no
 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern