Hebe

To nye søstre innviet i loge 78 Hebe

Publisert

Mandag 12.mai 2014 hadde loge Hebe innvielse av to nye søstre.

Det var fint igjen å kunne overvære vår høytidelige innvielsesseremoni og ønske nye søstre velkommen til oss. Søstrene som hadde kommet for å delta bidro til at vi fikk en fin og hyggelig kveld.  Vi vil  minnes med glede seremonien i logesalen og søstermåltidet ved et nydelig pyntet bord.

De nye søstrene ble ønsket velkommen av OM og respektive faddere Bjørg Håheim og Aud Sissel Solum, og takket selv for varm velkomst.

Våre nye søstre Ellen Solberg Andersen og Gerd Solbjørg Weum