Dette er Odd Fellow Ordenens budord til sine medlemmer og er fortsatt rammen for vårt virke.

Møtene i Odd Fellow Ordenden er bygget opp i 2 deler.
Et lukket møte der Ordenens undervisning og forretningsorden gjennomføres.
Deretter er det ettermøte, den sosiale delen av en logekveld. Der hygger man seg med et godt måltid og god drikke, snakker med sine søstre og brødre, og hører på foredrag eller kulturelle innslag.

Logene har ofte lokale engasjement, som for eksempel kafédrift på sykehusenes kreftavdelinger.
Ellers ytes det støtte til flere lokale tiltak, ofte rettet mot barn eller utfordringer knyttet til psykiatri og rus.