Storfjord

For medlemmer

21
aug
Sommermøte Stranda Hotel
19:00
02
sep
Regnskap, 2. gangs nom/Valg av Storrepr.
19:00
16
sep
El
Innsetting av Storreprsentant
19:00
30
sep
Fellesmøte m/ Loge nr 44 Venia. Møtestad: Stranda
19:00
14
okt
Innvielse
19:00
28
okt
Ve. Ju.
Veteranju. Liv Langlo og Elfrid Saure
19:00
02
nov
Formiddagstreff
19:00
11
nov
M
Minneloge
19:00
25
nov
Ve. Ju.
50 års Ve.Ju. Marie Tomren Nilsen
19:00
11
des
Julemøte
19:00