Våren 2022:

Klubbaften: Informasjon kommer senere

Formiddagstreff: Informasjon kommer senere

Sommermøte: 7. mai 2022, Ekeberg parken og Ekeberg restaurant.