Annethvert år arrangeres det i et av de fem nordiske land 5-logemøte som et ledd i å utbre og bevare kontakten mellom brødrene i

    * Loge nr. 1 Valdemar af Danmark, København
    * Loge nr. 13 Gustaf Wasa, Stockholm
    * Loge nr. 3 Hallveig, Reykjavik
    * Loge nr. 2 Nylandia, Helsingfors
og
    * Loge nr. 10 St. Hallvard, Oslo

På de private linker www.dittenytt.no og www.5-loge.com finnes flere bilder fra møtet i København, juni 2007. Se også vårt blads omtale av dette møtet.

I 2009 ble møtet avholdt i Reykjavik. Du kan se bildene her. Omtalen leser du i august-bladet (Klikk på link i venstre kolonne).