Alle møter er utsatt etter retningslinjer fra Storlogen. Kontakt Overmester for nærmere informasjon