Mel.: For Norge, Kjempers Fødeland

St. Hallvards fane bærer vi,
den er vårt samlingsmerke.
Vi vandrer frem langs samme sti,
vårt samhold gjør oss sterke.
Vårt brorskap maner oss til dåd,
vi følger Thomas Wildeys råd,
den spire han hos oss har sådd,
blir selve skaperverket.

St. Hallvards sterke broderbånd
til fellesskapet binder.
I sann og tro Odd Fellow-ånd
vi vennesinnet finner.
Her sluttes kjeden om deg, bror,
vår orden er din rettesnor -
såvel i handling som i ord,
Odd Fellow-tanken vinner.

Skrevet av Thor H. L. Bjerke