Loge 141 Fjellkjeden har møter annenhver tirsdag i  uker med partall, kl. 19.00 i Odd Fellowhuset Sletvold,  Bruråket 1 Oppdal. Alle møter åpner i troskapsgraden.

 

Med brodelig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Trond Mesloe

OM