Loge 141 Fjellkjeden har møter annenhver tirsdag i uker med partall, kl. 19:00 i Odd Fellow Huset Sletvold, Bruråket 1 Oppdal. Alle møter åpner i Troskapsgraden.

 

Høst 2021 / Våren 2022

Så er vi i gang igjen! Forhåpentligvis med større forutsigbarhet enn siste året.

De aller fleste medlemmer er fullvaksinerte og defor bedre rustet for møtevirksomheten vår, som de aler fleste har ventet på. Likevel må vi fortsatt forholde oss til de til enhver tids gjeldende smittevernregler som er pålagt oss fra storlosjen. Forsatt så gjelder det å holde god avstand, ingen håndhilsing, ingen broderkjede under møtene osv.  Dette tror jeg vi kan leve godt med, så lenge vi får gjennomføre de møtene som er terminfestet.  Man må selvførgelig ta høyde for at tilbakeslag kan komme, men vi lever i håpet på at det verste nå er over.

Det er nå innsatt et nytt kollegium for neste periode, 2021-2023, og jeg ser frem mot godt samarbeide for å videreføre det gode arbeide som er gjort. Det blir en travel høst og vinter for å "ta etter" gradspasseringer og innvielser som vi har måtte utsette på grunn av pandemien.  Jeg vet at det er mange som har ventet med lengsel på sine forfremmelser og innvielser.  Til dem det gjelder: Takk for tålmodighet og forståelse!

Du finner plan for de resterende møtene under fanen "Kalender".  Videre vil det bli lagt ut info om neste møte under fanen "Neste møte" samt på vår Facebook-side.  I tillegg vil dere motta en SMS i forkant av møte.

 

Med Broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Magnar Langklopp

OM