Loge 141 Fjellkjeden har møter annenhver tirsdag i uker med partall, kl. 19:00 i Odd Fellow Huset Sletvold, Bruråket 1 Oppdal. Alle møter åpner i Troskapsgraden.

 

Høst 2019

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til høstterminen 2019. Vi vil gjøre alt vi kan for å få til gode og innholdsrike logemøter.

Bor du i nærheten av en bror det er lenge siden du har sett i logen, ta kontakt og anmod han om å bli med på neste logemøte.

Et lite puff kan være nok!

Et godt oppmøte er viktig for logens utvikling.

Nærmere informasjon om det enkelte møte finner dere under Møteprogram og Ettermøter.

Forøvrig vil dere motta SMS i forkant av hvert møte.  Info om møte vil også bli lagt ut på vår Facebook-side.

Med Broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Trond Mesloe

    OM