Loge 141 Fjellkjeden har møter annenhver tirsdag i uker med partall, kl. 19:00 i Odd Fellow Huset Sletvold, Bruråket 1 Oppdal. Alle møter åpner i Troskapsgraden.

 

Våren 2021

Vår organisasjon har i likhet med resten av samfunnet hatt et merkelig år.  Koronaen har styrt og gjort at aktiviteten også i vår loge har vært sterkt redusert.  Vi har hatt noen møter på Teams.  En god erstatning, men som aldri kan erstatte de fysiske møtene.

De nye smittevernsreglene gjør at vi nå kan få gjennomført fysiske møter hvis vi kan klare å overholde de sentrale og lokale smittebestemmelsene.  Overmester har i samråd med embetskollegiet bestemt at vi åpner logen for fysiske møter igjen fra 23 mars. 

Vårt logehus gjør at vi kan klare å gjennomføre møtene på en måte som ivaretar våre brødre på en trygg og sikker måte.  Sikkerheten til den enkelte bror er fortsatt det viktigste.  Vi vil utarbeide egne rutiner for gjennomføring av både formøte, selve logemøte og ettermøte.  Møtene vil i første omgang kun være åpne for egne brødre. 

Så må vi være innstilt på å stenge igjen hvis situasjonen tilsier det.  Men OM mener det er viktig å tenke positivt å ha trua på vi sakte kan bevege oss mot det normale igjen.

Du finner plan for de resterende møtene under fanen Kalender. Videre vil det bli lagt ut info om neste møte under fanen Neste møte samt på vår facebook-side. I tillegg vil dere motta en SMS i forkant av møte.

Med Broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Trond Mesloe

    OM