Loge 141 Fjellkjeden har møter annenhver tirsdag i uker med partall, kl. 19:00 i Odd Fellow Huset Sletvold, Bruråket 1 Oppdal. Alle møter åpner i Troskapsgraden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Våren 2024   

                                                                                                                                                                                                                    Overmester og Embedskollegiet ønsker egne brødre og gjester velkommen til Oppdal og 141. Fjellkjeden
Jeg håper flest mulig av brødrene vil sette av tid til våre logemøter.
Møt så ofte dere kan og vær med å styrke samholdet og det sosiale fellesskapet i logen.

Vel møtt !

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Gunnar Jørgensen
Overmester.