Loge 141 Fjellkjeden har møter annenhver tirsdag i uker med partall, kl. 19:00 i Odd Fellow Huset Sletvold, Bruråket 1 Oppdal. Alle møter åpner i Troskapsgraden.

 

Vår 2020

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre et godt nytt år, og ser fram til en flott vårsesong sammen med dere. Vi vil gjøre alt vi kan for å få til gode og innholdsrike logemøter.

En god loge skapes ikke av overmester eller embetskollegiet alene. Den skapes i samarbeid med alle brødrene. Vi ønsker innspill fra dere på ting som kan være med på å heve logen vår. Det gjelder så vel møtene i logesalen, ettermøtene og vårt logearbeid generelt. Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe dere ønsker å ta opp med meg eller kollegiet.

Ikke alt er på stell når det gjelder vår nye hjemmeside enda. Det vil komme etter hvert som vi får jobbet med den.

Det vil bli lagt ut info om neste logemøte på vår Facebook-side. I tillegg vil dere motta en SMS i forkant av møtene.

 

Med Broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Trond Mesloe

    OM