Medlemmer i nevnden Støtte for institusjoner hjelper til ved hyggetreff

på Risenga Bo- og Omsorgssenter i Asker siste torsdag i måneden

kl.16-18. Det deltar om lag 40 beboere.

Medlemmene i vår loge serverer drikke og kaker som hver avdeling

har bakt eller kjøpt inn. Søstrene rydder når arrangementet er slutt.