Vi er en loge med ca 50 medlemmer fra alle samfunnslag. Vi har møter hver 2. og 4. tirsdag i måneden i egne logelokaler i Asker. Vi har medlemmer fra Asker, Bærum, Lier, og Oslo. Navnet på vår loge er Tilla Valstad. Hun var en Asker-kvinne, som på sin tid var en sosialt og kulturelt anerkjent forfatter og lærerinne. Assosiasjon med navnet bærer den trygghet og åpenhet for mennesker både lokalt, nasjonalt og globalt, lik Odd Fellow Ordenens formål om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

På ettermøtene har vi noen ganger foredrag om ulike temaer som medlemmer kan komme med ønske om. Vi har også kulturelle utflukter utenom møtene.

Overmester og Embedskollegiet sender søstrene varme tanker i denne spesielle tiden vi nå er inne i.
Det går bra, vi må bare være tålmodige og ta del i det dugnadsarbeidet som nå pågår.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Anna Øpstad
OM