OM sin helsing til Logen:

 

LOGEÅRET 2020

Dessverre vart ikkje logeåret 2020 som vi hadde forventa.  Koronaen som invaderte Norge i mars har dessverre medført at vi ikkje har fått halde møter etter det. Distriktsrådet har vedteke at ingen Odd Fellow-loger i distrikt 4 skal holde møter  på denne sida av nyttår.

For logen vår er dette lange oppholde i møteserien svært uheldig på alle måter. Vi sakner både det sosiale samvær og seremoniene inne i salen. Det er då likevel slik at hensynet til liv og helse må komme fyrst også i logesamanheng.

No ser vi framover mot 2021 der vi planlegg å få starte med fyrste møte 14. januar. Eg vil be brødrene være tålmodige, og so skal vi komme kraftig tilbake på nyåret,

Med broderleg helsing i V, K, og S.

 

Ivar Rimstad

-Overmeister-