Logeåret 2021

 

LOGE FRIAREN 2021

Dessverre vart ikkje logeåret 2020 som vi hadde forventa. Det ser også ut til at vi i 2021 må være tålmodig og vente før vi kan få åpne opp med ordinære møter.

Storlogen har pr i dag åpnet opp for at loger i distrikt med lavt smittetall kan holde møter, men vårt Kollegie vil ikkje holde møter før det er større grad av sikkerhet for at tilfeldige smittetilfeller ikkje kan dukke opp. Dette i samråd med DSS og dei andre loger i vårt distrikt.

For logen vår er dette lange oppholde i møteserien svært uheldig på alle måter. Vi saknar både det sosiale samvær og seremoniane inne i salen. Det er då likevel slik at hensynet til liv og helse må komme fyrst også i logesamanheng.

No ser vi framover mot våren og håper på at vaksinar kan gjære det trygt å åpne logen slik at vi kan få nokre møter i vårterminen.

Stranda, februar 2021

Med broderleg helsing i V, K, og S.

Ivar Rimstad

-Overmeister-

Loge nr.137 Friaren