LEIRSANG

Matriark, syng- vær - glad

en sang i Leiren det vil alle ha.

Det blir seir, for vår Leir

når vi har Tro i bønnen Gud oss gav,

På vår jord. hvor vi bor

er krig og sult og all elendighet.

Derfor Håper og Tror,

vi verdentrenger mer barmhjertighet.

 

Vise vei. Bygge bro.

Rebekkasøster, har du klippe- Tro?

Håp min venn. Lyset tenn.

Tenn lyset om, og om, og om igjen.

På vår jord, hvor vi bor,

er krig og sult og all elendighet.

Derfor håper og Tror,

/vi verden trenger mer Barmhjertighet :/

                                                                                         Lillemor Moen