Trykk og last ned Invitasjon til venneaften i Odd Fellow Loge 135 Merdø.

Odd Fellow Ordenen er en verdibærer av tidløse, etiske verdier. Det er disse verdiene som danner grunnlaget for vår eksistens og vårt arbeid.

Ordenen er over 200 år gammel, og kom til Norge i 1898. I Norge har den om lag 22.000 medlemmer. Siden 1851 har Ordenen vært åpen for både menn og kvinner. Kvinner og menn arbeider i egne loger.

Som du muligens vet ønsker vi flere medlemmer i vår Odd Fellow loge. Det er mange som ikke vet hva Odd Fellow Ordenen står for og hva Ordensmedlemmene gjør i sine sammenkomster. Det vil vi gjøre noe med, derfor inviterer vi nå personlig noen av våre venner til det vi kaller en venneaften i vår loge nr. 135 Mærdø;

Tirsdag 20. september 2022 kl. 19:00

Vi samles først i logesalen slik at du skal få se hvordan den ser ut. Der vil vår Overmester (leder) fortelle om ulike sider ved Odd Fellow Ordenen, våre verdier og vår historie. Forhold om medlemskap, utadrettet virksomhet og vår loge spesielt vil også bli berørt.

I det store og det hele dreier Odd Fellow Ordenen seg om positive livsverdier, godt vennskap på tvers av yrkestilhørighet og generasjoner. Det skal være hyggelig samvær basert på gjensidig respekt i trygge omgivelser.

Etter møtet i logesalen samles vi i våre selskapslokaler til det vi kaller et brodemåltid. Det blir en enkel bevertning som du selvfølgelig er invitert til å delta i.

Det vil glede oss om du har mottatt invitasjon og vil være sammen med oss denne kvelden. Du vil da få en fin kveld blant hyggelige mennesker – helt uten forpliktelser! Vi begynner alltid møtene våre presis, så vær ute i god tid.

Overmester ønsker tilbakemelding om hvem som deltar på venneaften snarest mulig.