Logeåret 2021-2023

Overmester og Embedskollegiet ønsker egne brødre og gjester velkommen.

Møt så ofte dere kan, og vær med å styrke samholdet og det sosiale fellesskapet i Logen.

Alle møter åpner i O grad kl.19:00.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Kristoffer Norli Svarva

Overmester