Nå er vi i gang igjen

Tirsdag 15 feb hadde vi endelig igjen loge møte. 27 søstre var samlet til et flott logemøte, med instruksjon av vår DSS. Årsregnskap og budsjett ble fremlagt av skattmester. Et flott logemøte i salen ble ledet av vår OM Ann-Mari Raakil.
På ettermøtet satt vi med små bord til hyggelig prat, latter og god stemning. Utloddningen hadde mange gevinster. Søstrene var flinke til å ta mye lodd. Søster Inger Oksett leste en morsom historie av Alf Prøysen.
Nedenfor er det noen bilder tatt av Rita Kalmar: