Vårt symbol for navnet Gry er den gryende morgenstjerne. Den skal minne oss om vårt mål, å vise nestekjærlighet og å være sann i ord og gjerninger. Måtte vår stjerne skinne for oss ved hvert morgengry så vi finner den rette vei, slik at det må herske fred i vårt indre og dermed fred i vår loge.
Rebekkaloge Nr 26 Gry har sine møter i Ordenshuset i Fredrikstad 1. og 3. tirsdag i måneden unntatt i perioden Juni - 15. August

 

Med hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

 

Ann-Mari Raakil
OM