Vårt symbol for navnet Gry er den gryende morgenstjerne. Den skal minne oss om vårt mål, å vise nestekjærlighet og å være sann i ord og gjerninger. Måtte vår stjerne skinne for oss ved hvert morgengry så vi finner den rette vei, slik at det må herske fred i vårt indre og dermed fred i vår loge.
Rebekkaloge Nr 26 Gry har sine møter i Ordenshuset i Fredrikstad 1. og 3. tirsdag i måneden unntatt i perioden Juni - 15. August.

 

 

Med hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

 

Ann-Mari Raakil
OM

 

Vinterhilsen 2023

Vel møtt til et nytt kalenderår. Vi går nå mot lysere tider. Vi håper at det også vil gjelde vårt logearbeide.Derfor er det viktig at også du kommer til våre logemøter.

Med søsterlig julehilsen

 Ann Mari Raakil

OM