40 Års VeJu til Inger Oksett

På vårt møte den 6 februar fikk vår søster Inger Elisabeth Oksett tildelt 40 års VeJu.
Det var en verdig seremoni ledet av vår DSS Ingerid Gjølstad