Høst 2022 - Vinter/Vår 2023
Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.
           

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Anne Holmlund Antonsen
Overmester

 

Rebekkaloge nr 8 Midnatsol har sine møter i Odd Fellowhuset i Fjellvn 1, Narvik.
Vi avholder møtene tirsdager i partallsuker, unntatt i perioden juni - august.

Generell informasjon om medlemsskap i Odd Fellow finner du på ordenens nettsider.
Ønsker du informasjon om Rebekkaloge nr 8 Midnatsol, kan du sende en forespørsel til
Overmester Anne Holmlund Antonsen, email: r8om@oddfellow.no