Høsten 2019

    Overmester og embedskollegiet
    ønsker alle søstre et godt logeår.
           

            Med søsterlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Åse Kristin Andersen
                         OM