Vår Loge har sitt utspring i Loge nr. 13 Malm som ble stiftet den 18. juni 1923. Ved planleggingen av vår Loge, ble flere forslag til navn vurdert, og man ble enige om å kalle Logen opp etter en kjent historisk person som i sin tid var bosatt i dette distriktet, vikingen Lodve Lange fra Saltvik, ca. 30 km sør for Narvik.

Vår Loge ble instituert den 7. oktober 1978, og ble den 97. i rekken av Odd Fellow Loger i Norge.

Vår navnefar deltok i slaget ved Svolder i år 1000 på Ormen Lange. Olav Tryggvason plasserte han i relingen mellom forstavnen og masten sammen med blant andre Einar Tambarskjelve.

Vår nye Loge hadde fått et navn som både er ærerikt og forpliktende å leve opp til.