Høsten 2023

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre

hjertelig velkommen til våre møter !

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Næset
OM