Godt Nytt År !

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et Godt Nytt År !

Hjertelig velkommen til våre møter i 2024 !

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Torbjørn Vågsland
OM