Vår loge har møte hver 2. og 4. tirsdag i måneden, med unntak av juni og juli.

VIKTIG MELDING!

Stor Sire har i samråd med sine valgte Storembedsmenn innstilt all møtevirksomhet i Ordenen inntil videre.  

Overmester valgte i samråd med embedskollegiet å avlyse logemøtene inntil videre. .

Embedskollegiet vil fortsette å arbeide, og vi vil vurdere hvordan denne våren kan legges opp, alt etter hvordan pandemien utvikler seg lokalt og nasjonalt. Møteplan for 1. halvår 2021 er vedtatt og sendt ut. På hjemmesiden vil vi også oppdatere om møtene. Vi vil fortløpende sende ut ny informasjon til søstrene.