Loge nr. 36 Tinn har sine møter 2. og 4. tirsdag i måneden. 

Odd Fellow Huset 

Tinngt. 20