Våren 2021

 

 

Kjære Brødre.

 

Som dere alle vet så er vi inne i en veldig vanskelig tid.

Covid 19 har blitt mye større enn noen kunne drømme om.

Vi ser en oppblomstring av viruset over hele verden, og med den risikoen dette medfører har storlogen meddelt at alle Odd Fellow-loger i Norge forblir stengt på ubestemt tid.

Kollegiet og meg selv har jobbet hele tiden med å lage retningslinjer i tilfelle vi skulle åpne.

Vi har fulgt rådene som har kommet fra FHI og rådene som vi har mottatt tidligere fra Storlogen.

Vi har også utarbeideidet retningslinjer for møtevirksomhet i vårt eget ordens hus.

Kollegiet har gitt sin tilslutning til avgjørelsen som Storlogen har tatt.

Brødrene må gjerne ta kontakt med meg i alle sammenhenger.

Mitt telefon nr. er: 92450777

Vi håper at alle brødrene har forståelse for dette.

 

Med broderlig hilsen

Kjell A. Olsen

Overmester