Logeåret 2022

   Overmester og embedskollegiet
   ønsker alle brødre et godt logeår.
             Med broderlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

              Per Morten Hanssen
                         OM