Høst 2022 - Vinter/Vår 2023


Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker et flott leirår.


Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Jan Kingo Lilleby

HP