30 års beretning for Rebekkaleir nr. 2 Borg I.O.O.F

1984 – 22. september - 2014

 

Leirarbeidet innenfor Rebekkainstitusjonen ble satt i gang i Norge da Rebekkaleir nr. 1 Oslo ble instituert i april 1980.

Interessen for Rebekkaleiren var stor fra første stund, og fra Østfold som fra andre distrikter i landet reiste mange søstre til Oslo og ble tatt opp som matriarker.

Vi er alle takknemlige for det banebrytende arbeidet som Rebekkaleir nr. 1 Oslo gjorde.

Utviklingen i Østfold skjedde raskt. Ildsjelen i dette arbeidet var daværende DDRP Elsa Wong Westheim. Allerede 31.08.1983 ble Østfold Rebekkaleirforening stiftet i Sarpsborg som den første Rebekkaleirforening i Norge. Hele Det Norske Rebekkaråd med Rådspresident Aase Wergemann i spissen, var til stede.

 

Følgende styre ble valgt:

Eks OM Jenny Christine Eek

formann

Loge nr. 31 Cecilia

Eks OM Anne-Marie Bodan

viseformann

Loge nr. 17 Unitas

Eks OM Randi Bastøe

sekretær

Loge nr. 26 Gry

Eks OM Inger Johanne Søgaard

kasserer

Loge nr. 10 Semper Ardens

Eks OM Gerd Sønstelid

materialforvalter

Loge nr. 38 Astrid

Eks OM Marta Fjeld

styremedlem

Loge nr. 50 Kjeden

Eks OM Ellen Dahl

styremedlem

Loge nr. 64 Else

Eks OM Kari Kjøniksen

styremedlem

Loge nr. 66 Milka

 

Rebekkaleirforeningen i Østfold bestod av 8 Rebekkaloger og alle utviste stor arbeidsiver. Drakter og regalier ble sydd og alt utstyr ble anskaffet ved hjelp av utlodninger og gaver fra matriarkene. Bl.a. broderte Jenny Christine Eek flere store, flotte bilder som hun ga til utlodningene.

Det Norske Rebekkaråd skal ha stor takk for all hjelp og støtte og for godt samarbeid fra første stund.

Etter knappe 12 måneder var alt klart til instituering. Den nye leiren fikk navnet Rebekkaleir nr. 2 Borg, og institueringen fant sted i Ordenslokalene i Sarpsborg den 22. september 1984. Det var ca. 60 matriarker til stede. Blant gjestene var bl.a. bror Stor Sire Erik Evjen, embedsmenn fra vår moderleir Rebekkaleir nr. 1 Oslo og representanter fra 5 Rebekkaleirforeninger.

Seremonien ble vakkert utført av Dep. Rådspresident Guro Lie og de øvrige Rådsembedsmenn. Fribrev ble overrakt chartermedlemmene og følgende embedsmenn ble installert:

 

Marta Fjeld

Eks HM

Loge nr. 50 kjeden

Jenny Christine Eek (charterm.)

HM

Loge nr. 31 Cecilia

Randi Olsen

YP

Loge nr. 17 Unitas

Anne-Marie Bodan (charterm.)

Dep.HM

Loge nr. 17 Unitas

Randi Bastøe (charterm.)

Sekretær

Loge nr. 26 Gry

Gerd Sønstelid (charterm.)

Skattmester

Loge nr. 38 Astrid

Inger Johanne Søgaard (charterm.)

Kasserer

Loge nr. 10 Semper Ardens

Liv Berit Johansen

Fører

Loge nr. 31 Cecilia

 

Bror Stor Sire Erik Evjen var den første som gratulerte. Han var imponert over at det ikke var gått mer enn ett år siden den første Rebekkaleirforeningen ble stiftet og til den nå var instituert. Han overrakte en bibel som gave. Fra Det Norske Rebekkaråd ble vi overrakt en alterduk med leirens symboler, fra Rebekkaleir nr. 1 Oslo en hammer. Det vanket også pengegaver og vakre blomster.

 

I dag er vi takknemlige for det solide grunnlaget våre første embedsmenn la til grunn for Rebekkaleir nr. 2 Borg.

 

År 2000 var preget av forberedelser til deling av Rebekkaleir nr. 2 Borg. Dette var en følge av at Distrikt nr. 7 Østfold skulle deles, og en fant at det var riktig også å dele leiren slik at hvert distrikt fikk sin leir.

Brødrene hadde på den tiden 11 Odd Fellow loger, mens det bare var 8 Rebekkaloger. Da det etter loven skulle være min. 5 Rebekkaloger i hver leir måtte vi derfor søke Storlogen om dispensasjon for kun å ha 4 loger i hver leir. Dette ble godkjent og 10. januar 2001 ble Rebekkaleir nr. 21 Morenene instituert i Fredrikstad som Østfolds andre Rebekkaleir. Det var vemodig å ta avskjed med matriarkene fra Fredrikstad og Moss, men vi har hatt enkelte møter sammen, og veien er ikke lang om vi ønsker å besøke hverandre.

 

Rebekkaleir nr. 2 Borg har hatt god økonomi. Ved delingen ble formuen delt mellom de to leirene etter antall matriarker. Det er gitt tilskudd til stjernehimmel i Ordenshusene i Moss og Fredrikstad. Bl.a. ha leiren også dekket utgiftene til innkjøp av CD-spillere til alle Rebekkalogene i Østfold.

Logene har mulighet til å søke leiren om å få dekket utgifter til underholdning på særskilte møter med inntil kr 1.500,- pr. år. Humanitære søkere har også fått støtte.

Vi har hele tiden vært med på å sende en representant til FN i New York gjennom UNP. Til gjengjeld for turene har vi hatt besøk av mange fine representanter som har holdt foredrag og fortalt om oppholdet i New York.

Leir nr. 2 Borg har jevnlig besøk og besøker også andre leire. Vi forsøker å skape engasjement blant våre matriarker ved så ofte det lar seg gjøre, å engasjere eksterne foredragsholdere og annen underholdning. Leiren har samlet en oversikt over disponible foredragsholdere. Listen kan benyttes av loger og leire ved henvendelse til Dep.HM.

Leiren har alltid hatt fadderskap i SOS-barnebyer. Ved 10 års jubileet ble det gitt en jubileumsgave på 10.000,- til Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond og 10.000,- til Odd Fellow forskningsfond for Multiple Sklerose sykdommen. Ved 25 års jubileet valgte vi igjen å støtte Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond, denne gang med 25.000,-.

Rebekkaleir nr. 2 Borg har i alle år hatt interesserte og dyktige embedsmenn som med stor arbeidsinnsats har ført leiren framover.

 

Ved 30 års jubileet hadde Rebekkaleir nr. 2 Borg følgende embedsmenn:

Solveig Hunstad

Eks HM

Loge nr. 31 Cecilia

Grete Günter Holje

HM

Loge nr. 38 Astrid

Brit Carlsen

YP

Loge nr. 50 kjeden

Turid Halvorsrud

Dep.HM

Loge nr. 50 kjeden

Berit Westby

Sekretær

Loge nr. 38 Astrid

Brit Rommerud

Skattmester

Loge nr. 38 Astrid

Lisbeth Johansen

Kasserer

Loge nr. 50 kjeden

Eva Mette Jørgensen

Fører

Loge nr. 17 Unitas

 

Storlogen har som intensjon, sitat: «å løfte Rebekkaleiren som institusjon og løsrive den fra logene slik at ordensmedlemmene finner «begge disse tårn» på vår ordens grunnmur som selvstendige og meningsfylte.» Det betyr at Leiren gjennom de siste par årene og fortsatt en tid fremover vil være i forandring og sterk utvikling. Vårt foregående kollegium har gjort en flott innsats med å planlegge og skaffe tilveie nytt utstyr til logesalen. De har også fått på plass de nye forandringene både når det gjelder det rituelle og utformingen av leirområdet.

Ved enhver markering er det naturlig å se tilbake. I dette lille heftet er det tatt med litt om hvordan det hele startet med en Rebekkaleirforening som ble til en Rebekkaleir. Det pionerarbeid som ble gjort for 30 år siden, forplikter oss til å arbeide videre med iver og entusiasme.

La oss alle slutte opp om det arbeid som nå foregår for å utvikle Leiren og bygge den videre i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Tro, Håp og Barmhjertighet.