Velkommen til Loge 79 Roald Amundsen

 

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre velkommen til høstterminen 2023.

Med hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Øysten Paulsen

OM