Velkommen til Loge 79 Roald Amundsen

Alle møter er innstilt fram til 15. august pga. corona situasjonen

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre vel møtt til vårterminen 2020

Med hilsen i 

Vennskap, kjærlighet og sannhet

Per Holger Andersen

OM