Velkommen til Loge 79 Roald Amundsen

 

 

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre velkommen til vårterminen 2022.

Med hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Per Arne Kordahl

OM