Velkommen til Loge 79 Roald Amundsen

På grunn av koronasituasjonen er de fysiske logemøtene dessverre avlyst ut året.

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre en god høst.

Med hilsen i 

Vennskap, kjærlighet og sannhet

Per Holger Andersen

OM