Høst 2021 -Vinter/Vår 2022

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 

Leif Are Toresen

OM