Otto Sverdrup

For medlemmer

29
sep
19:00
13
okt
19:00
27
okt
Opptak Galla
19:00
10
nov
M
19:00
24
nov
25 Ve. Ju.
Ve.Ju Asgeir Krokstad. Galla
19:00
04
des
Julemøte
Julemøte Merk Dag!
19:00
05
jan
Nyttårsmøte
Nyttårsloge. Felles med 14 Dagmar. Galla
19:00
19
jan
Arbm.
Regnskap, budsjett, rapport fra nemnder.
19:00
02
feb
Galla
19:00
16
feb
Venneaften
19:00
02
mar
1.N
XX
19:00
16
mar
19:00
13
apr
2.N
XX
19:00
27
apr
Opptak. Galla
19:00
11
mai
25 Ve. Ju.
Valg Ve.Ju Kolbjørn Skaufel. Galla. XX
19:00
28
mai
Sosialaften
Sommermøte. Merk dag!
19:00
07
sep
El
Embetsinnstalasjon. Galla.
19:00