I Steinkjer er det to Rebekkaloger og tre Odd Fellow loger som benytter huset fast. Til sammen er det ca. 440 medlemmer av Ordenen i disse logene.
I tillegg benyttes huset av to leire.