Vårtermin 2021
Bror Overmester ønsker alle brødrene velkommen til Vårterminen 2021 i Loge 108 Steinvikholm.

Vi har møte 2. og 4. mandag i månedene sept - mai.

Pga den pågående pandemien vil nok Vårterminen bli litt spesiell.

Følg med på nettsiden hva gjelder forandringer i møteprogram, da disse vil bli oppdatert fortløpende.

Logemøte Mandag 22/2 kl 19 er avlyst 

Neste møte Mandag 8/3 er planlagt gjennomført som Teamsmøte.      

 

 Med broderlig hilsen i
        Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                   Jan Borge Larsen
                        OM