Høsttermin 2021

Bror Overmester takker alle brødrene for en spesielll Vårterminen 2021 i Loge 108 Steinvikholm.

Vi har møte 2. og 4. mandag i månedene sept - mai.

Følg med på nettsiden hva gjelder forandringer i møteprogram, da disse vil bli oppdatert fortløpende.

Neste møte mandag 8/11  tildeling 25 års veteranjuvel (Galla)

 

 Med broderlig hilsen i
        Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                Hallvar Høydalsvik
                OM