Vårtermin 2020
Bror Overmester ønsker alle brødrene velkommen til vårterminen 2020 i Loge 108 Steinvikholm.

Vi har møte 2. og 4. mandag i månedene sept - mai.

Følg med på nettsiden hva gjelder forandringer i møteprogram, da disse vil bli oppdatert fortløpende.

I henhold til pålegg fra Stor Sire er all møtevirksomhet i Odd Fellow innstilt

Gjelder foreløpig til 15. august 2020

Neste planlaghte møte 14/9 2020
               


                  Med broderlig hilsen i
        Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                   Jan Borge Larsen
                        OM