Sancta Margaretha

Historien om Sancta Margaretha

Sancta Margaretha

Symbolet på vår loges emblem er Værnes kirkes skyddshelgen, Sancta Margaretha.

I nordre alternisje i kirken står en kopi av hennes helgenstatue. 

På vårt emblem er hun avbildet bærende på en korsstav.

Margaretha var født i Antiokia i Syria. Hennes more døde i barselseng, da Margaretha ble født, men hun ble kjærlig oppdratt av en amme.

I oppveksten fikk hun høre om Kristus og hans godhet, men også erfare de kristenes lidelser gjennom forfølgelser. Til tross for dette bestemte hun seg for det gode her i verden.

Fordi hun motsatte seg en romers prefekt som ville ha henne, ble hun kastet i fengsel, hvor hun ble grusomt toturert, men ved bønnens makt ble hun frisk igjen.

Hun kommer likevel til å lide martyrdøden. I sin siste bønn ber hun om tilgivelse for de som har behandlet henne grusomt, og hun ber også om lykke for den som reiser et minne eller en kirke til ære for hennes martyrium - og fremfor alt ber hun for alle kvinner i barselnød.