Våren 2021

Overmester ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Arild Reinstad

OM