Høsten 2021/Vinter-Vår 2022

Overmester ønsker alle brødre et godt logeår.

 

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Glenn Anders Andersen

OM