Høst 2021 - Vinter/Vår 2022

 

Velkommen til Loge nr. 54 Lofotkjeden

1. og 3. Torsdag kl. 19:00.

Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødre Velkommen til nytt logeår.

Med hilsen i VK&S,

John Bless

OM